Arş.Gör.
Zeynep KALEM KAYA
Birim
Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü